Gå til sidens hovedinnhold

Valgkomiteen ber om forslag til styremedlemmer i Visit Nordkapp

Reiselivsbedrifter i Nordkapp oppfordres til å spille inn kandidater til styret i Visit Nordkapp. Innspill fra andre blir også tatt imot, men innspill fra reiselivsnæringa vil bli tillagt større vekt. Det er også lov å foreslå seg selv, om noen mener å ha egenskaper som vil tilføre det nye styre kraft og kvalitet.

Pressemelding

På generalforsamlingen 24. august ble valgkomiteen oppfordret til å ta kontakt med reiselivsnæringen og medlemsbedriftene.

Det innkalt til en tredje generalforsamling i Visit Nordkapp 31. august 2020.
Valgkomiteen har kort tid på å lage en innstilling til generalforsamlingen. Valgkomiteen består av Sigurd Rafaelsen og undertegnede.

Etter at styreleder Elisabeth Leiknes Hansen, nestleder Ronny Andersen og medlem Nina Beate Jensen trakk seg fra styret, så står vi foran en situasjon hvor et helt nytt styre må velges. Styret skal bestå av 5-7 personer samt at generalforsamlingen bestemmer om det skal velges varamedlemmer.

Det oppfordres til å ha selskapets virksomhet sterkt i tankene. Fra vedtektene pkt 3. Selskapets virksomhet «Ivaretakelse, videreutvikling og markedsføring av reiselivsnæringen i Nordkapp kommune, samt det som naturlig hører inn under dette. Selskapet kan eie aksjer i andre selskaper»

Viktig for et styre og styremedlemmer er gjeldende selskapsstrategi. «Masterplan - Nordkapp mot 2025» er under revidering. Første del av arbeidet er gjennomført, se «Statusanalyse – Masterplan nordkapp 2014». Disse dokumentene er sentrale i styrearbeidet framover og kandidater til styret bør gjøres kjent med disse.

På vegne av valgkomiteen ber jeg om innspill og forslag på kandidater til styret og forslag på styreleder innen fredag 28. august. En kort begrunnelse, beskrivelse av hvilke kvaliteter foreslåtte kandidater har vil være nyttig. Husk også kontaktinfo (mob og epost) til de som blir foreslått. Det er et mål å ha en innstilling i løpet av søndag 30. august.