(iFinnmark)

Det er i fylkeskommunens økonomiplan varslet store kutt innen videregående opplæring i Finnmark. Det skal kuttes med 15 millioner i 2022 og 31 millioner i 2023. Videre er det bestemt at den største delen av kuttet skal tas ved å fjerne tilbud ved skolene. Vi som et samlet rektorkollegium ser på denne utviklinga med stor uro. Vi er bekymret for at endringene vil gjøre det vanskeligere å oppfylle vårt samfunnsmandat i framtida. I tillegg reagerer vi på det vi opplever er en uforsvarlig prosess i en sak som vil ha store konsekvenser for elever, ansatte og samfunnet i framtiden.

En av fylkeskommunens viktigste oppgaver er å utdanne ungdom, både for å bidra til deres utvikling som mennesker og samfunnsborgere, og for å sikre samfunnets kompetansebehov. Kun gjennom å gi god opplæring til vår befolkning kan vi sørge for vekst i vårt fylke. Utdanningsnivået i Finnmark har i lang tid vært lavest i landet, men vi tar inn på, og vi er det fylket som har størst økning i andelen som fullfører og består videregående opplæring. Og de siste årene har Finnmark vært «norgesmestre» i å tilby læreplasser til ungdommene våre. Dette skyldes hardt og målrettet arbeid over mange år. Med et slikt kutt på utdanning som det her legges opp til, er vi redde for at denne positive utviklinga vil stoppe opp. Som en følge av dette vil vår evne til å bidra til kompetanseutvikling og vekst i samfunnet vil bli svekket.

Vi vedkjenner at fylkeskommunen har begrensede midler, at befolkningstallet går ned, og at det kan være behov for å kutte i flere budsjetter, også innen opplæring. Fylkestinget ønsker både bedre resultater og å opprettholde en desentralisert skolestruktur med bredest mulig tilbud i distriktene som matcher behovene i det lokale næringslivet. Samtidig er det er krav om effektiv drift av skolene og fulle klasser overalt. Disse kan være til dels motstridende mål, og når kutt må tas, kan det være vanskelig å balansere alle hensyn.

Det er viktig å understreke at valgene som tas nå, vil ha store konsekvenser: færre elever vil få førsteønsket sitt, flere elever vil måtte flytte på seg, lokalt næringsliv vil miste tilgang til kompetanse, og vi vil måtte si opp over 30 lærere og andre ansatte. Med så store konsekvenser, har vi klare forventninger til at prosessene som kjøres er ryddige og åpne og at valgene som tas er godt faglig funderte. Dessverre opplever vi ikke dette i dag. Istedenfor har prosessen så langt vært preget av hastverk og tilfeldigheter, og vurderingene som gjøres er ikke synliggjort eller begrunnet. Derfor føler vi på et ansvar å si ifra om dette.