Gå til sidens hovedinnhold

Vårt livsviktige kortbanenett

Innenfor samferdsel er nok flytilbudet det viktigste tilbudet for bosetting og næringsliv i nord. En langstrakt landsdel fordrer en kommunikasjon i lufta som er forutsigbar, og en pris som er akseptabel. Utviklingen i luftfarten fra 70-80 tallet fram til i dag har vært formidabel.

Meninger Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Et godt utviklet kortbanenett og storflyplasser som bringer oss sørover og videre utover i verden. Coronatidene utfordrer dette bildet og vår framtid. Lavere aktivitet og flyselskaper som sliter med økonomien. Tidene vi er inne i fordrer klare prioriteringer i politikken for å beholde en god luftfart i nord.

Nye kontrakter på offentlige kjøp av de regionale flyrutene (FOT) iverksettes 1 april 2022, nu med regionalt ansvar Troms Finnmark. Saken kommer til fylkestinget i desember og i vurderingene beskrives dette som en svært ansvarsfull oppgave politisk og juridisk kompetanse/erfaring er vesentlig innenfor kontraksområdet. Prosessen startet opp høsten 2020. Det legges opp til en tidsplan som er utfordrende med signering av kontrakt september 2021. Prosessen fordrer blant annet:

Grenseoverskridende samarbeid på regionalt nivå med de 3 nordligste fylkene.

Dialog med samferdselsdeptet/regjeringen om de økonomiske rammene for nye kontrakter (saksframlegget gir signal om behov for anslagsvis 25-30% økte rammer for å oppretthold et tilbud på dagens nivå)

Dialog med kommuner, næringsliv, Avinor, Helse Nord, Forsvaret med flere om dagens tilbud og ønske om endringer.

Kloke vurderinger om de kommersielle strekningene skal inn i de nye FOT rutekontraktene-

En anbudsprosess hvor flyselskapene viser interesse for ny kontrakt fra 1 april 2022.

Nye kontrakter på fotrutenettet er en av de største oppgaveoverføringene fra stat til region. Dette vil være en kontrakt som mest sannsynlig vil vare i perioden 2022-27. Folk og næringsliv har ønsker og krav om gode tilbud og gjerne lavere priser.

I AP ser vi at denne saken er av den største betydning eller som Fylkesrådsleder Bjørn Inge Mo AP sier

«flyrutene binder vår enorme region sammen og er sentral for postgang, pasientreiser, næringsliv, beredskap, forsvaret og andre offentlige tjenester. Det er viktig at staten gir større økonomiske rammer som sikrer rutetilbudene for befolkningen i nord når fylkeskommunen overtar ansvaret»