Gå til sidens hovedinnhold

Vedta jernbane i Troms og Finnmark nå!

Tilgang til jernbane er i dag en selvfølge for befolkning og næringsliv i størstedelen av landet, men ikke i Troms og Finnmark. Dette kan ikke fortsette. Det er på tide at stortingspolitikerne våre vedtar realisering av jernbane i fylket vårt. Vi krever et prinsippvedtak om dette nå!

Meninger Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

I disse dager er det med rette mye fokus på Nasjonal Transportplan (NTP) som er forventet offentliggjort om kort tid, og lekkasjene er godt i gang. NTP er en plan som mange i Troms og Finnmark har store forventninger til, da behovet for bedre infrastruktur i fylket er stort. Mange frykter at regjeringen ikke legger opp til realisering av jernbane i Troms- og Finnmark i denne planen heller.

Det vil vi ikke akseptere. Vi krever prinsippvedtak om realisering av jernbane til Troms og Finnmark i NTP som legges fram på fredag.

Troms og Finnmark er mulighetenes fylke. Vi er så heldig at vi har naturgitte ressurser som vi eksporterer til hele verden, og store deler av verden ønsker også å besøke oss og oppleve omgivelsene våre, folkene som bor her, og ta del i det livet vi lever, om så bare for noen dager. Og vi er gode.

I konkurranse med resten av verden leverer vi ofte på øverste hylle. Vår sjømat, og vår reiselivsnæring er gode eksempler på dette. Næringer som en forventer vil vokse stort fremover og vil kunne dra stor nytte av jernbane i fylket vårt.

Jernbane har unike konkurransefortrinn. Dette er knyttet til lavt klimagassutslipp, det er mest energieffektivt, og det er mest arealeffektivt, et moderne tog er også raskere, har stor grad av punktlighet – og for en passasjer er det også langt med komfortabelt enn alternativene.

Tog er framtiden, noe også EU markerer ved at 2021 er jernbanens år, der tog er en sentral del av deres omstillingsplan mot et grønnere samfunn; Green deal. Nasjonalt, betegner lederen av for Stortingets kommunal- og forvaltningskomité, Karin Andersen, jernbanen som Norges grønne ryggrad. Det er helt klart at det nordligste fylket, med de muligheter og ressurser vi har, er en del av Norges ryggrad.

Når en ser på avstandene og de isolerte bo- og arbeidsmarkedene ofte, låst til enkeltkommuner i fylket, kombinert med behovet for sikker, bærekraftig og hurtig transport, så er svaret åpenbart for realisering av jernbane i Troms og Finnmark. Det vil også bidra til å få ned antallet vogntog på utfordrende vinterveger, og slitasjen og dermed vedlikeholdsbehovet vil reduseres. Det vet vi er mer enn ønskelig.

Jernbanen vil få enorm betydning for å binde sammen regionen til et mer velfungerende bo- og arbeidsmarked. En moderne jernbane vil kunne bidra til å kutte ned reisetid – og omgjøre det som i dag kan regnes som utkant om til attraktive etableringsalternativ, både for næringsliv og folk for øvrig. Utvikling av en moderne jernbane er derfor et viktig distriktspolitisk tiltak og et viktig boligpolitisk bidrag. Jernbanen kan derfor bidra til positivitet og framtidstro i en enda mer attraktiv landsdel.

Vi vil jobbe videre for utvikling av jernbane i fylket vårt, og ønsker at andre som ønsker dette tar del i dette. Derfor utfordrer jeg alle partiene til å være tydelig på hvor de står i saken før det forestående valget, slik at befolkningen kan gjøre gode valg for framtiden. For næringsliv, for miljø, og for hvilket Nord-Norge vi skal ha i framtiden.