Vedtok forslag om lekeplassen - Grunnarbeidet skal starte denne sommeren

Hovedutvalg for oppvekst-, velferd og kultur hadde møte 10. juni. Der vedtok blant annet forslag om Lekeplassen ved Honningsvåg skole og Nordkapp barnehage.