Vegsjefen:- Standardkravene for E69 vil bli vurdert på nytt når vi utarbeider ny riksveikontrakt med oppstart i 2021

Oddbjørn Samuelsen, elverkssjef i Repvåg Kraftlag SA, har sendt brev til Statens Vegvesen hvor han i tydelige ordelag redegjør for økende bekymring rundt vintervedlikeholdet og manglende ressurser på E69 og RV889. Nå har han fått svar fra Vegdirektøren.