- Veidnesprosjektet må realiseres, så snart som mulig

Fylkestinget i Finnmark mener at en utbygging av Johan Castberg uten en terminal på Veidnes er uhensiktsmessig og støtter Stortingets retningsvalg, der man ser for seg en terminalløsning på Veidnes.