Om vårt kjære Nordkappsamfunn ikke skal forvitre og stagnere må kreftene settes inn på utvikling av næringsliv og velferd for innbyggerne.

I denne omgang drøfter vi hva som er status etter at lagmannsrettens forhandlinger er avsluttet. For uansett hva som kommer i kjølvannet av rettens konklusjoner, er «Nordkapp-saken» langt fra ferdig. Dessverre. Dersom dagens politiske flertall i kommunestyret får det som de vil, frykter vi nye rettsaker og mer negativ oppmerksomhet rundt vår kommune. Deres strategi innebærer nemlig i neste trinn å overta eierskapet til Nordkapp-platået, og lage en offentlig forvaltning på platået. Altså oppheve dagens reguleringsplan og forvaltning, blant annet gjennom ekspropriering. Denne løsningen tror vi ikke vil tjene Nordkappsamfunnet og Nordkapp som reisemål med påfølgende ringvirkninger. Altså en svekkelse av Nordkapp kommune som destinasjon.

Nordkapp Ap har hele tiden ønsket å finne gode politiske løsninger. Gjennom forhandlinger – ikke rettsaker. Det innebærer at vi aksepterer FeFo som representant for oss som eier Finnmark i fellesskap. Ut fra dette må vi finne gode politiske løsninger med dagens drivere av anlegget på Nordkapp, uten opprivende rettsaker. Vi er sikre på at vårt felles mål er at lokalsamfunnet skal få mer igjen av trafikken til reisemålet Nordkapp. Både hva gjelder arbeidsplasser og økonomisk bidrag til positiv utvikling i vår kommune. Et utviklingsfond skulle bidra til nettopp arbeidsplasser og sagt på en enkelt måte; gitt penger i kommunekassen. Dette takket dagens politiske ledelse nei til i 2019.

Dessverre deler ikke alle dette målet. Når SV lokalt – gjennom sin tidligere ordfører – uttrykker både forakt og nedlatenhet mot politiske kolleger i kommunestyret for deres meninger, lover dette ikke godt for framtiden. I et leserinnlegg brukes store ord om politisk og administrativ unnfallenhet av kommunens ledelse. Både Ap og H beskyldes for å være garantister for monopoler og beskytte Scandic/Rica. Dessuten fremmes det påstander om ulovligheter fra dagens drivere på Nordkapp. Selskapet beskyldes for å ha angrepet kommunen og befolkningen. I tillegg får lokalt næringsliv/reiselivsnæringa og samfunnstopper det glatte lag om ikke å stå opp for lokalsamfunnet. Enkelt sagt, innlegget til SV fekter og slår i alle retninger i håp om å treffe noen. Sannheten er at innlegget slår SV selv på kjeften.

Dersom utfallet at rettstvisten skulle ende med at det blir fri parkering på Nordkapp – eller til selvkost, og at det er fritt frem for alle i hele verden å ta seg ut på Nordkapp, så blir det slik. Men hva oppnår Nordkappsamfunnet med det?

Går vi inn på hva dagens politiske ledelse lovet – og vant kommunevalget på i 2019 – var det nettopp at det skulle bli kommunal parkering på Nordkapp hvor det skulle strømme store penger inn i kommunekassa fra parkeringa, og det skulle bli mange lokale arbeidsplasser av aktiviteten. Enten det er turister som besøker Nordkapp eller om man driver med friluftsliv der. Vi i Nordkapp Ap hadde ikke tro på denne strategien av flere grunner. Men valgresultatet sa ja til disse ideene som i ettertid har vist seg å ikke være mulig å gjennomføre, etter vår oppfatning. Derfor er fokuset dreid fra det som var utgangspunktet, slik vi ser det; lokalt eierskap av Nordkapp-platået, nye kommunale arbeidsplasser og klingende mynt i kommunekassa, til nasjonal prinsippsak om allemannsretten.

Når vi spør oss om hvem som kan levere resultater, utvikle reisemålet Nordkapp, bidra til lokalsamfunnet med arbeidsplasser og økonomiske tilskudd, er det nettopp dagens drivere på Nordkapp. I samspill med lokalt næringsliv og politisk myndighet. De politiske lovnadene fra SV/SP har kun resultert i uro i samfunnet. Uro i politisk og administrativ ledelse og en ressursbruk som ikke har utviklet Nordkappsamfunnet, heller tvert imot.

Vi i Nordkapp Ap har tro på framtiden i kommunen vår ved å jobbe tett med alle de som kan skape og utvikle. Vi tror at samspill og dialog med næringslivet gir positive resultater. At vi har en stor nasjonal aktør – Scandic/Rica - som næringsdrivende i Nordkapp kommune ser vi på som en fordel og mulighet. Vi søker jo ellers å få trukket til oss store nasjonale/internasjonale aktører. Vi må ha strategier som setter krav og utvikler vårt samfunn, så kommer resultatene i samarbeid om politiske løsninger som gir gode lokale resultater. Nordkapp Ap vil ikke motarbeide næringslivet og utvikling.