- Vi lider tap som følge av at søknaden ikke behandles

Hans Paul Hansen, direktør i Scandic Nordkapp, er bekymret for at søknader ligger ubehandlet hos Nordkapp kommune. Nå vil de ha et møte for å få avklart rammene og fremdriften for den videre behandlingen av løyvesøknaden.