Velgerne må igjen ta stilling til om vi selv skal bestemme over Nordkapp-platået og gjøre det tilgjengelig for allmennheten (SV og Sp), eller tilrettelegge for privatisering til Rica/Scandics økonomiske gevinst (Ap og H). Områdeplanen er vedtatt, klage avvist og sendt Statsforvalter for avgjørelse. Avvises klagen og vedtaket opprettholdes, kan det nye kommunestyret uansett starte ny regulering med mål om å begunstige Rica/Scandic med private planformål.

Planformålet har betydning for bruk av et område, og bruken avgjør til sist om et område kan bli transformert til innmark og bli unntatt fra friluftsloven. Regulering til offentlig formål (slik som vedtatt) lukker muligheten for utestenging av allmennheten, mens regulering til private formål legger til rette for dette. Det er sterk motstand fra Rica/Scandic og Ap/Høyre, mot regulering til offentlig formål.

Tre av ordfører-kandidatenes politiske prosjekt for Nordkapp-platået er kjent gjennom forslag og stemmegivning til sakens vedtak. Trudy Engen (SV) og Tor Mikkola (Sp) jobber for offentlig regulering og forvaltning, mens Sirin Høyens (H) vil privatisere.

Den fjerde, Jan Morten Hansen (Ap) har mesterlig klart å unngå å ta stilling til spørsmålet offentlig. Det nærmeste er uttalelsene som støtter at bommen opprettholdes og at han skal legge sin sjel i og gi et løyve. Skal han levere på valgløftet innebærer det regulering til private formål og enda en runde med områdeplan for Nordkapp-halvøya. Da er vi tilbake der Kristina Hansen (Ap) slapp i 2019.

Det finnes sikkert en forklaring på hvorfor Ap og H ikke har tillit til at vårt eget samfunn kan ta styringen, slik som det gjøres på Preikestolen, Trolltunga og Kjerag. Det må kandidatene selv bestemme om de vil gjøre greie for..

SV og Sp har med sine vedtak i perioden lagt grunnlag for etablering av en trygg og god forvaltning av Nordkapp-platået. Partiene har ikke bindinger til noen aktører, og alle vil få likebehandling. Slik det skal være i Norge. Både Preikestolen, Kjerag og Trolltunga forvaltes i tråd med loven av kommunalt eide selskaper. Der øker besøkstallene og lokale entreprenører har hatt meget god utvikling både i antall og aktivitet. La oss sørge for at det samme blir gjort her i Nordkapp. Det er det bare gode grunner til.