Det er viktig å snakke med folket, men det er også viktig at vi politikere og partiene snakker sammen. Vi vil alle det beste for folkene som har valgt oss. Den noe uforsonlige holdning og tone som har vært i det lokalpolitiske miljøet, må endres.

Alle må ta sitt ansvar og sin jobb for å få dette bedre.

Det konflikt fylte klima og miljø, som har utspilt seg både i media, men mest på sosiale nettsteder, skremmer nok innbyggere fra å ta del i vårt demokratiske politiske arbeid.

Da er det en fare for demokratiet.

Folket og politikere i Nordkapp Kommune har sammen gått i demonstrasjonstog mot mobbing og for et bedre videre gående skoletilbud. Vi er også av samme felles holdning til innhold og markeringen av arbeidernes kampdag 1. mai og den internasjonale kvinnedagen 8. mars.

Med et slikt lokalt felles grunnlag, forundrer det meg noe hvorfor ikke Nordkapp AP ønsker å slutte seg til den felles markeringen som skal skje på «Kvinnedagen» 8. mars i år, hvor Høyre, SP og SV gjør dette sammen.

Alle partier ved lokallags ledere har på e post, torsdag 3. februar i år, fått forespørsel og ide om at SV ønsket en tverrpolitisk felles markering. Vi har ikke fått svar fra Nordkapp AP, som til vår overraskelse annonserer eget arrangement.

Det påstås at det ikke er mottatt noen henvendelse om dette, noe vi dokumenterer er feil. Nordkapp SV har i hvert fall strukket ut en konkret hånd for et bedre samarbeid og samhandling. Noe som jeg mener er ekstra viktig i vår kommune.

La oss sammen gjøre ting i fellesskap, som forener, ikke splitter.