I løpet av den siste uken er vi blitt gjort kjent med at VG2 og VG3 studiespesialisering her på Nordkapp videregående skole trues med nedleggelse. Dette er noe vi elever opplever som svært fortvilende ettersom det vil ha store konsekvenser for vårt, og kommende kulls, utdanningsløp.

Vi har dyktige lærere som motiverer oss, ser oss og samarbeider med oss. Lærerne her er villige til å gjøre det lille ekstra for at vi skal kunne mestre fagene og oppnå best mulig resultat. Spesielt realfagslinjene har lærere som stiller opp med fast leksehjelp på ettermiddagene. Dette er ikke en garanti på alle skoler.

Dersom linjene legges ned, må vi flytte. Vi søkte på Nordkapp videregående skole etter grunnskolen fordi vi ville benytte oss av en av Finnmarks beste studielinjer. Planen var, og har alltid vært, å fullføre videregående på Nordkapp VGS. Om vi ikke har noe annet valg enn å flytte for å fullføre vår videregående utdanning, vil sannsynligheten for at vi kommer tilbake etter endt utdanning, være betraktelig mindre. Studieretningen på Nordkapp VGS har blant Finnmarks beste resultater i realfagene og skolen tilbyr full realfagspakke; Kjemi 1 og 2, Fysikk 1 og 2, Matte R1 og R2, i tillegg til Biologi 1. Folk fra hele fylket velger å komme til Nordkapp på grunn av denne muligheten. Flertallet av elevene i vår klasse har valgt realfagslinjen. Nordkapp VGS elever har også hatt den beste utviklingen i resultater, viser en rapport om skolebidrag i Troms og Finnmark fylkeskommune. Hva skjer med våre gode resultater om vi blir kastet inn i et nytt læringsmiljø på ny plass med ny skole, ny klasse og nye lærere, i vårt avgangsår?

Dette er naturligvis en stor påkjenning for de det gjelder. Denne sjokkerende og nedslående nyheten er nå en stor stressfaktor og bekymring i vår allerede hektiske hverdag. Flytting vil også være en stor økonomisk påkjenning for 16-17 åringer som hadde sett for seg hele sin videregående utdanning i Honningsvåg.

De fleste av oss har gått i klasse i lag i snart 12 år. Selv synes vi at vi har bygget opp et flott klassemiljø med gode arbeidsmoraler, godt læringsmiljø og godt samhold. Vi trives i lag og har gledet oss til å ha en russetid i lag. Klassen vår står nå i fare for å splittes. I tillegg har vi fått informasjon om at vi ikke kan søke oss hvor vi vil i fylket, men på grunn av regionalinntak og nye regioner vil vi kun ha mulighet til å søke oss til Lakselv, Karasjok eller Hammerfest.

Det nye tilbygget til skolen, som Troms og Finnmark fylkeskommune vedtok at skulle bygges, er ikke langt unna ferdigstilt. I dette bygget er det blant annet en ny kjemilab og flere klasserom. Dersom fylkeskommunen vedtar å legge ned studielinjene vil deler av bygget stå i fare for å stå bortimot ubrukt. Dette er et byggeprosjekt på mange millioner som alternativt kunne blitt brukt til å drive skolen som normalt i flere år framover. Vi synes dette rett og slett er uansvarlig av politikerne.

Vi er veldig takknemlige for å gå på en skole hvor vi føler at vi blir godt ivaretatt og kan glede oss til skoledagen. Skolen vår er flink til å ordne gode tilbud til elevene sine som vi er glade for å kunne benytte oss av. Attraktive tilbud er for eksempel gratis kinotilbud annenhver uke, rabatt på medlemskap hos Nordkapp treningssenter og ulike fritidsaktiviteter hvor skolen har leid idrettshall og svømmehall.

På grunnlag av dette håper vi fylkeskommunen snur og ikke vil gjennomføre et slikt enormt kutt. Det vil være den beste julegaven.