Dette sier Jan-Morten Hansen og Stine-Mari Strifeldt i Nordkapp Arbeiderparti i en pressemelding.

Disse to er foreslått til partiet ordfører og varaordførerkandidater. Begge sentralt med i politikkutforminga. Sammen med arbeidsgruppa for programmet og styret inviterer de næringslivet i kommunen til en idedugnad på Corner.

Arbeidet med å analysere og drøfte behov og utfordringer for å løfte Nordkappsamfunnet videre er i full gang innen Arbeiderpartiet. Selv om det er godt og vel ett år til neste kommunevalg, er prosessen igangsatt. Partiet har allerede hatt ett innspillsmøte med sine medlemmer om programideer. Nå er det næringslivet som utfordres til å delta.

- Møtet som avholdes på Corner er åpent for alle i næringslivet og vi forsøker å få til at dialogmøte med fin og åpen drøfting. Det innebære at vi utfordrer deltakerne til å være konkrete om hvilke utfordringer vi har, hvilke hindrer møter næringslivet for utvikling og hva kan vi som politisk parti gjøre. Ikke bare på lokalt plan. Vi har hele partiorganisasjonen opp til toppen av regjeringen og stortinget vi har kontakt med. Derfor er det viktig å få innspill som vi tar med fra lokalt hold og helt til topps i landet, sier Kari Lene Olsen som leder arbeidsgruppa med programutformingen.