Når vi står overfor et valg er vi også ved et veikryss for samfunnets fremtid. Det handler ikke bare om hvilket parti vi skal stemme på, men også hvilken ordfører vi ønsker. I Arbeiderpartiets ordførerkandidat, Jan Morten Hansen, har vi en kandidat som kombinerer mange viktige egenskaper som vi mener at en ordfører bør ha.

En god ordfører tar initiativ, er engasjert og imøtekommende, og må også opptre respektfullt overfor sine medmennesker. Jan Morten er lydhør og respekterer ulike meninger og de som er uenige med ham. Han har evne til å forstå behovene i samfunnet, og bruker denne forståelsen som grunnlag til å fatte beslutninger. Åpenheten og viljen til å lytte gjør ham ikke bare tilgjengelig, men også pålitelig.

Jan Morten er en veldig god lagspiller, og har evne til å ta beslutninger med sikkerhet og integritet. Han har erfaring fra både offentlig forvaltning, og privat næringsliv, noe som gir et godt utgangspunkt og et unikt perspektiv på hva vår kommune trenger.

I en kompleks hverdag trenger vi en ordfører som har evne til å tilpasse seg raskt. Enten det er økonomiske svingninger, endringer i samfunnet, eller nye utfordringer, har Jan Morten god tilpasningsevne. Kombinert med dyp innsikt i både samfunn og næringsliv, er han ikke bare en problemløser, men også en som kan skape muligheter. Straks han ble nominert til ordførerkandidat tok han flere initiativ som har betydning for vårt samfunn; FOT-ruter, vedlikehold og sikkerhet langs E69, og saker som berører fiskerinæringen.

Ingen ordfører kan jobbe eller operere alene i et vakuum, og Jan Morten er opptatt av å bygge gode lag som kan fatte de beste beslutningene til det beste for samfunnet. Arbeiderpartiets liste er nettopp et godt lag, med god faglig bredde og sammensatt samfunnsforståelse. Vi har listekandidater både med og uten erfaring fra kommunepolitikken, og mener derfor at sammensetningen totalt sett gjør vår liste veldig sterk.

Jan Morten og Nordkapp Arbeiderparti har sammen et sterkt nettverk med ressurser og kompetanse, både i og utenfor kommunen. Jan Mortens samfunnsforståelse og evne til å bygge nettverk, kombinert med solid faglig kompetanse gjør han veldig godt rustet til ordførervervet.

Så når du står der med stemmeseddelen i hånden - ta et informert valg. Tenk på hvem som har de egenskapene og verdiene som best vil tjene hele kommunen, i gode og utfordrende tider. For oss er svaret klart, det er Arbeiderpartiet med Jan Morten Hansen i førersetet.

Arbeiderpartiet oppfordrer alle til å bruke stemmeretten sin - godt valg 11. september!