Vil ha kommunens handlingsrom opp som sak i kommunestyret

Nordkapp Senterparti fremmer flere forslag til tiltak i forbindelse med koronasituasjonen. SP`s kommunestyregruppe og styret ber om at dette blir tatt opp på neste formannskaps- og kommunestyremøte.