Vil ha konkrete tiltak for å berge næringslivet

I går hadde HHI og Nordkappregionen Næringshage møte med Nordkapp kommune. Her ble forslag til konkrete tiltak for å komme næringslivet i Nordkapp i møte i en vanskelig tid, lagt frem.