Uttalelse fra generalforsamlingen i Visit Nordkapp AS:

Generalforsamlingen ytrer sin bekymring vedrørende manglende finansiering av selskapet, og vertskapsrollen med den tilhørende turistinformasjon.

Det er bekymringsverdig den tiden det tar å få på plass en avtale med Nordkapp Kommune, og ressursbruken selskapet har brukt i denne prosessen.

Visit Nordkapp har imøtekommet kommunen på alle punkter, og har sendt flere forslag på to ulike avtaler. Dette etter ønske fra kommunen om bedre oversikt over de ulike tjenester som leveres for drift av turistinformasjon og øvrige vertskapsoppgaver.

Dette med tilhørende budsjetter. Vi er nå i juni og ingen avtale er på plass. Forutsigbarheten for driften av selskapet er fraværende.

Sett i et nasjonalt og internasjonalt perspektiv er det bekymringsverdig for destinasjon Nordkapp som sakker akterut i forhold til andre destinasjoner.

I lys av dette håper generalforsamlingen at kommunestyret 29. juni fatter positivt vedtak om «Drift av turistinformasjon» og i tillegg vedtar avtalen om «Vertskaps- og reiselivsoppgaver».

Videre håper vi at partene kan komme til enighet om langsiktige avtaler i løpet av høsten, for å sikre videre drift og forutsigbarhet for selskapet og reiselivsnæringen i Nordkapp Kommune.