Vil ikke ha ledergruppen tilstede når personalsaker skal diskuteres

Nordkapp SV, ved Trudy Engen, har kommet med en interpellasjon til Kommunestyret 18.februar 2020 som omhandler lukking av møter.