Flyruter og flypriser var tema under Nordkapp Arbeiderparti sitt årsmøte. Her ble følgende uttalelse vedtatt:

Honningsvåg lufthavn Valan har i dag 4 daglige ankomster fra Widerøe i ukedagene og 2 på søndager. Årlig bringer dette ca. 13000 pax til og fra Honningsvåg. Med flyplassens beliggenhet nær Nordkapp og det at Honningsvåg årlig besøkes av mer enn 300 000 gjester er antall flygjester lavt. Dagens flyruter opereres som FOT ruter. (ruter som ikke er ansett å være mulig å drive kommersielt)

Ved utlysning av FOT ruteanbud legges premissene for prisen på flyreisen, dersom prisene på flyreisen skal bli lavere må dette inn i anbudsfasen, eller så må det tilføres ekstra midler i etterkant. Regjeringen har i Hurdalsplattformen slått fast at det skal jobbes for en halvering av flyprisene i nord. Nordkapp Arbeiderparti forventer at regjeringen innfrir denne målsettingen.

For Honningsvåg er Tromsø et nav for videre flyruter. Det er hit 80% av flyreisende skal, enten som destinasjon, eller som en del av reisen videre sørover. Flere rotasjoner mot Tromsø vil styrke Honningsvåg sin mulighet til å få flere gjester. Dagens status er et stort press på flybilletter mellom Oslo og Tromsø, spesielt vinterstid. Nordlysturismen er sterkt økende, det vil bli økt kursaktivitet i kommunen og næringslivet og innbyggere har etterlyst mulighetet til å fly på lørdager. Dersom Honningsvåg og Nordkapp skal ha mulighet til å ta del i denne veksten må det være flere muligheter med fly og lavere pris på reiser. Nordkapp Arbeiderparti vil jobbe for en ny kommersiell rute mellom Honningsvåg og Tromsø på ettermiddagstid og en avgang på lørdager.

Innspill og behov innen samferdsel får vi gjennom dialog med innbyggere og næringsliv. Nordkapp Arbeiderparti vil derfor jobbe for at det etableres et samferdselsforum i Nordkapp kommune.

Uttalelsen er sendt til Samferdselsdepartementet, Finnmark fylkeskommune, Finnmark Arbeiderparti og Nordkapp Arbeiderparti.