Vil kaste eksbiskop fra Nordkapp i fengsel

– Vi ber om en kortere, ubetinget fengselsstraff, sett hen til den lange perioden han har benyttet ulovlig arbeidskraft, sier politiadvokat Andreas Meeg-Bentzen til TV2.