(iFinnmark)

Nord24: I praksis vil forslaget gi selskap som opererer på kortbanenettet – som Widerøe – en betydelig avgiftslettelse. Dette kan bidra til å gjøre flere kommersielle ruter på kortbanenettet lønnsomme.

– Jeg vil styrke den allmenne konkurransekraften til norsk luftfart og bedre lønnsomheten for kommersielle flyruter i distriktene, sier samferdselsminister Jon Georg Dale i en pressemelding.

Varsler flere nedleggelser

De siste par årene har mange kommersielle ruter på kortbanenettet blitt opprettet – og lagt ned på grunn av lav lønnsomhet. FlyViking overlevde bare ett år da de forsøkte å utelukkende fly kommersielt. Widerøe har lagt ned flere kommersielle ruter, og varslet ytterligere nedlegginger. De har imidlertid lagt planene på is i påvente av et nytt avgiftsregime.

De har begrunnet dette med blant annet passasjeravgiften, som har ført til at kommersielle ruter blir lite lønnsomme for selskapet. Widerøe flyr FOT-ruter innenfor en statsavtale, men deler av flytilbudet deres i distriktene er kommersielle ruter ut over dette.

Konkret vil Samferdselsdepartementet legge om startavgiften. Denne avgiften rammer prosentvis høyere for selskap som flyr kortere ruter, og dermed har flere avganger hver dag.

Fritak for del av startavgift

For Widerøe er trolig fritaket for inntil seks tonn av vektbasert startavgift mest utslagsgivende. Dette er den største enkeltavgiften for flyginger og vil særlig bety mye for lettere fly på distriktsruter. Dash-8-flyene har en totalvekt på 16–20 tonn, hvilket innebærer en avgiftsreduksjon på rundt 40 prosent for denne flytypen hvis forslaget går igjennom.

– Et mulig grep er å igjen gi fritak fra plikten til å betale for noen tonn av den vektbaserte startavgiften, sier Dale.

Han mener et slikt fritak kan gjennomføres raskt.

I tillegg vil Samferdselsdepartementet flytte flysikringskostnader fra årsskiftet. Da vil innenlandske selskap som Widerøe betale mindre, og avgiftene flyttes til selskap som flyr over landegrensene. Datoen sammenfaller med tredje referanseperiode for det felleseuropeiske systemet for effektivisering av flysikringstjenester.