Vil overføre kommunale skatteoppgaver til staten: – Nok et eksempel på sentralisering

Totalt vil 237 kommunale skatteoppkreverkontor forsvinne på landsbasis dersom regjeringen overfører skatteoppkrevingen.