Vil samarbeide om veivedlikehold

Ledelsen i avdelingen for Drift, vedlikehold og forvalting vegstrekninger (DVF) i Troms og Finnmark fylkeskommune (TFFK), har i løpet av 2020 gjennomført vegdialogmøter med samtlige kommuner i storfylket.