Vil sette fokus på frigjøringsdagen og veteranene

Hugo Salamonsen (SP) stiller spørsmål til ordfører. Han ønsker en veteranplan på dagsorden og ønsker dette tatt opp i det kommende kommunestyremøtet.- Jeg er klar over at fristen for å kunne forlange skriftlig svar er gått ut, men håper det vil være åpning for å sette fokus på dette viktige temaet.