Vil utvikle nye ideer for Nordkapp

Birgit Johansen og Tore Fosse vil se hva som kan komme ut av uventa samarbeid.