Gå til sidens hovedinnhold

Vindmøller til besvær

Leserbrev Dette er et debattinnlegg, skrevet av en ekstern bidragsyter. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Vindmøller som kilde for elektrisk strøm fremstilles av tilhengere som en miljøvennlig måte å øke landets produksjon av elektrisk strøm, uten at man ser på miljøødeleggelsene som følger med slike.

Vindmøller en veritable kjøttkvern for fugler.

Vindmøller blir fremstilt av sine investorer som en naturvennlig kilde til produksjon av elektrisk energi. Dette er en påstand og ikke et faktum. Miljøforkjempere som World Wildlife Fund og Naturvernforbundet har ved flere innlegg i media påpekt at vindmøllene skader miljøet.

I søken etter tall fant man et innlegg i Stavanger Aftenblad 29/7-19 der en kan lese at en vindmøllepark i Wien i Østerrike førte til at 411 fuglers død pr døgn. Multipliser så opp antall dager pr år og man står overfor en regelrett ”kjøttkvern” av dimensjoner i naturens fugleliv.

I samme avisartikkel kan man lese at på vindmølleparken i Smøla i Norge ble det i løpet av et år drept 100 ørner og ”mange hundre liryper og fuglearter ”(pr år).

Påskynder den store innsektsdøden.

Vindmølleparker fungerer også som veritable drapsmaskiner for innsekter. Innsekter inngår i naturens kretsløp som næring for en rekke livsformer, herunder fugler av mange slag. Mange insektarter som eksempelvis bier og humler er viktige for pollinerings av naturens mange planter, herunder nytteplanter for mennesker og mat for beitedyr.

Liberal bruk av insektdrepende sprøytemidler i jordbruket og det forhold at byer og tettbebyggelse reduserer naturområder har ført til nedgang antall insektarter og mengden av disse ..I følge en artikkel i Aftenposten 31-3-2012 har man i Norge alene sett en nedgang på 85% i antall bi og humledronninger som er basis for nye innsektssamfunn. I land som Kina er nedgangen så dramatisk at man mange steder må ansette mennesker til å overføre pollen mellom blomster på nyttevekster uten at de kan erstatte innsektenes effektivitet.

Hvor mye innsekter som hver år dør på grunn av vindmøller alene ,belyses av tall fra Tyskland der det anslås at 1200 tonn innsekter drepes av rotorbladene på møllene.

Støy til besvær.

Vindmøller generer også et annet problem :uønsket støy. I et innlegg i www.forslkning.no skriver forsker Henrik Møller den 10/2-2011 at skal man unngå sjenerende støy bør man bo minst 1400 meter fra en vindmøllepark og skal man være helt støyfri bør man bo 3500 meter unna møllene. Søker man på nettet finner man en rekke innlegg fra tilhengere av vindmølleteknologi, de fleste ført i pennene av utbyggere og eiere og kjøpere av vindkraft for videresalg at problemet er ubetydelig.

I en spørreundersøkelse blant beboere på Lista i 2015 av Transport Økonomisk Institutt opplyste 39% de som bodde i nærmiljø til vindmølleparken at de var plaget av støy inne i boligen og 51% utenfor boligen. Videre kunne man lese fra tallmateriale at plagene økte jo nærmere man var vindmøllene. En videre er bevist at langvarig støyeksponering medfører helseplager som øresus, dårlig søvn, økt blodtrykk med mere .

Politiske problemer og naturvennlige alternativer.

Per dato produserer 9% av all strøm fra vindmøller og antall vind vindmølleparker øker for hver år. Dersom norsk eierskap over egne naturresurser er et poeng er det bekymringsfullt at 60% av alle parker for tiden eies av utenlandske investorer og at antallet utenlandske eierskap stiger for hvert år. Siste året var hele 75% av alle nye parker eid av utenlandske investorer, alt i følge NRK 22/6-20.

Og mens vi snakker: i Dagens Næringsliv den 10/5-19 kunne man lese at om man oppruster og utbygger fossekraft kan man i helhet erstatte all fremtidig vindkraft.

Noe å tenke på mens vi selger unna norske naturresurser til utenlandsk kapital og har et Storting der bare Rødt er mot enhver utbygging?