Forunderlig, er kanskje det første som faller meg inn. Når jeg leser at fylkeskommunen er negativ til Ocean Stories - Grieg Seafood sitt planlagte visningssenter for livet i havet og oppdrett av laks, blir jeg forundret over begrunnelsen. For å kunne gi dispensasjon fra gjeldende bestemmelser må fordelene være større enn ulempene.

Ja, hva er problemet? Når valget står mellom et råttent lagerbygg til nedfalls eller et nytt moderne bygg som viser noe av grunnen til at vi bor i Nordkapp, ja så et valget enkelt.

Vi som har bodd her og fortsatt ønsker å bo her, vet at bygget ikke har noen verdi lokalt. Selv om det er et etterkrigsbygg på kaikanten, som har tjent som lagerbygg for mel og gods gjennom mange år. Bygget er utslitt, ikke reparerer og må rett og slett bort. Nettopp fordi det åpner for et nytt bygg som kan være første trinn på fornyelse av havneområdet. Noe som kan gi et kjærkomment løft for vår flotte havn, for turistene og ikke minst oss som bor i Honningsvåg.

Derfor kan det ikke være tvil. Dispensasjon må gis for bygging. Så får fylkeskommunens folk, som dessverre gav et svakt faglig inntrykk på befaringen tidligere i vår, mene det de vil. De bor ikke her, og er ikke med på å bidra til bolyst og utvikling av Honningsvåg. Snakk om å være i U-takt med utviklingen.