- Turistskatt kan være en løsning man bør se nærmere på

Seks kommuner i Norge ønsker å innføre turistskatt, Nordkapp kommune er en av disse seks.