Næringsfondet er på plass!

Av

Nordkapp Senterparti er glad for at et næringsfond nå er på plass i kommunen. Under behandling av budsjett for 2020 fikk vi vedtatt et næringsfond på 2,5 millioner.