- Repparfjorden er et gyteområde for fisk. Dette er oversett og ikke utredet forsvarlig.

Av

Nussir ASA er gitt driftskonsesjon og tillatelse til å deponere store mengder gruveavfall i Repparfjorden.