Torbjørn Fjesme : Sluttsvar til Knut Bjørn Lindkvist

Som Finnmarksposten vet har jeg, frem til valget var over, avstått fra debatt. Jeg har også orientert Knut Bjørn(KB) om dette – også årsaken skriver Torbjørn Fjesme i dette som han kaller for sitt sluttsvar.