Har Arbeiderpartiet en strategi for reversering?

Av

Velgernes dom er klar: Det er blitt et overveldende flertall i det nye fylkestinget for å søke Stortinget om å reversere tvangsvedtaket. Her er det ingen tid å miste.