- Det er på tide å sette ned foten og si stopp!

Av

Nordkapp Høyre vil med dette rette en bekymringsmelding til ordfører og kommunestyret i Nordkapp.