- Dersom det ikke fremkommer konkrete opplysninger som tilsier noe annet, bør man se bort fra dette

Av

Markus Hoel Lie, Professor ved Universitetet i Tromsø, Det juridiske fakultet skriver i et åpent brev til Nordkapp kommune og kommunestyret at en frykt for å bli saksøkt, er ubegrunnet.