- Det forundrer meg sterkt at de er hårsåre nå, men persontrusler er ikke akseptabelt

Av

Persontrusler er ikke akseptabelt, men Arbeiderpartiet må tåle kritikk i Nordkappsaken skriver Knut Bjørn Lindkvist i denne kommentaren.