Dette må utredes:- Hva blir konsekvensene av sykehussammenslåingen?

Av

I en uttalelse fra Troms og Finnmark KrF sier de at Finnmarkssykehuset som en del av UNN HF må konsekvens-utredes I regjeringserklæringen fra 18. Januar 2019.

DEL

MeningerFinnmarkssykehuset som en del av UNN HF må konsekvens-utredes I regjeringserklæringen fra 18. Januar 2019, «Granavolden-plattformen», skriver Solbergregjeringen:

«I forbindelse med vurderingen av den nye regionreformens konsekvenser for inndelingen av helseforetaket, foreslå at Finnmarkssykehuset blir en del av UNN.»

Årsmøtet konstaterer at forslaget ikke er utredet og heller ikke drøftet med de administrative ledelsene ved Finnmarkssykehuset eller UNN HF.

Heller ikke politisk nivå på regionalt og lokalt plan er rådspurt.

Dersom UNN HF skal ha ansvar for all spesialisthelsetjeneste og akuttberedskap fra Narvik til Kirkenes og Longyearbyen og samtidig opprettholde universitetssykehusfunksjonene, er det etter KrF’s oppfatning svært sannsynlig at det vil kreve en styrking både økonomisk og administrativt.

Årsmøtet i Troms og Finnmark KrF forutsetter at regjeringen utreder alle sider av saken, herunder dets konsekvenser for pasientsikkerhet, pasientbehandling og pasientstrømmer.

Det må sikres bred medvirkning fra aktører som representerer fag, ansatte, administrasjon og brukerorganisasjonene.

Også erfaringene med å innlemme lokalsykehusene i Narvik og Harstad i UNN HF må evalueres som en del av utredningen. En slik utredning må danne faktagrunnlaget før regjeringen fatter en endelig beslutning i saken etter høring.

En utvidet utredning kan med fordel også omfatte konsekvenser av regionreformen for organiseringen av spesialisthelsetjenesten i andre fylker enn kun Troms og Finnmark.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags