- Jeg ønsker alle lykke til i den digitale hverdagen – ta vare på alle

Av

- Min oppfordring til oss voksne er å gå i oss selv og vise oss som gode digitale forbilder for våre barn og unge, og ikke være de nettrollene vi har blitt. Videre applauderer jeg barn og unge som er så gode forbilder for oss voksne skriver Janne Sannes, mobbeombud i Finnmark.