- Mener du at friluftsloven skal brytes, Torbjørn?

Av

Knut Bjørn Lindkvist kommenterer her kronikken til Torbjørn Fjesme. - Du kan vel ikke mene at norsk lov (Friluftsloven) skal brytes, slik innkrevingssystemet på Nordkapp av inngangsavgift alltid har lagt opp til?