Nordkappfondet: - Bidrag til lokal verdiskaping, ikke kommunekassa

Av

Pengene i Nordkappfondet skal stimulere til økt verdiskaping og sysselsetting i Nordkapp kommune. Ikke gå direkte til kommunekassa.