Om direktører og rikinger sørfra

Av

I dette leserinnlegget kommenterer Knut Bjørn Lindkvist innlegget til Hans Arvid Hansen. - Hansens utspill gir anledning til å diskutere mere prinsipielle spørsmål.