SV og videregående utdanning i Finnmark: - Politiske gode vedtak er som regel resultat av samarbeid

Av

Under valgkamp er det alltid noen som stikker seg fram og vil ta æren for alt som er gjort rett og gått bra. Sannhetsgehalten i slikt er noen ganger like uren som redeligheten. Politiske gode vedtak er som regel resultat av samarbeid skriver Johnny Ingebrigtsen, Fylkesråd/leder, Hovedutvalget for kompetanse i dette leserinnlegget.