- Vi ønsker å berømme det arbeidet menighetsrådet og kirken har gjort, og for den åpne dialogen de har hatt med politikere

Av

Skal Kirken bare holde døra på gløtt?