– Lihkku beivviin! Gratulerer med Samefolkets dag!

Av
Artikkelen er over 1 år gammel

Fylkesordfører Ragnhild Vassvik ønsker alle til lykke med Samefolkets dag.

DEL

Kommentar I dag markerer vi en viktig dag for Finnmark – Samefolkets dag.

Vi markerer nasjonaldagen til en stor del av befolkninga i fylket vårt, og gjennom det anerkjenner vi den naturlige tilhørigheten som samisk språk og kultur har til Finnmark og til landet forøvrig.

Den samiske nasjonaldagen feires til minne om det første samiske landsmøtet som ble holdt i Trondheim 6. februar 1917, for over 100 år siden.

Dette møtet var et viktig steg på veien mot like rettigheter for samene, i ei tid som var preget av assimileringspolitikk og undertrykking av det samiske.

Siden den gang har det skjedd viktige framskritt: Særlig har Sameloven, grunnlovsparagraf 108 om samisk språk, kultur og samfunn, og opprettelsen av Sametinget, vært viktige milepæler i kampen for mangfold og for like rettigheter for den samiske befolkninga.

6. februar gir oss en påminnelse, både om det som er oppnådd for å styrke og verne om samisk språk og kultur, men også om at vi som samfunn har et stykke igjen.

At det fremdeles er behov for å finne nye veier i arbeidet med å styrke det samiske.

Gratulerer med dagen! Lihkku beivviin! Leek sä'mmlai meersažpei'vven!

Artikkeltags