Mer handlekraft, takk!

Av

Ja til mer kunnskap om Norges handelsmuligheter.

DEL

Meninger Nei til EU støtter alle forslag i Stortinget om å igangsette en offentlig utredning av alternativer til EØS-avtalen.

Det vil være uansvarlig av et parti, uavhengig av syn på EØS-avtalen, å ikke si ja til mer kunnskap om Norges handelsmuligheter.

Om knapt fire måneder forlater Storbritannia EU.

Storbritannia er det største norske eksportmarkedet, og en fjerdedel av vår vareeksport til EU går dit.

Denne handelen skal i fremtiden skje utenfor EØS, også dersom Storbritannia mot formodning vurderer EØS-avtalen som en alternativ overgangsordning på veien helt ut av EU.

EØS-tilhengere hevder at avtalen er den eneste som sikrer markedsadgang.

De aller fleste land handler imidlertid med EU uten EØS-avtalen, 95 prosent av EUs import kommer utenfra EØS.

I realiteten er det stor usikkerhet ved EØS-avtalen.

Avtalens innhold og konsekvenser endres stadig gjennom nye regler og rettspraksis fra EU. Det skaper usikkerhet for norsk arbeidsliv, offentlige tjenester og næringsliv.

Nei til EU mener det i dagens situasjon er nødvendig å skaffe mer kunnskap og undersøke nye muligheter for norske handelsrelasjoner med Europa generelt og Storbritannia spesielt.

Europautredningen i 2012 fikk ikke mandat til å vurdere alternativer til EØS-avtalen.

Tiden er nå overmoden for en slik offentlig, faglig gjennomgang. Dette kan bidra til en mer kunnskapsbasert debatt.

Vi antar at heller ikke EØS-tilhengerne sier nei til mer kunnskap?

Artikkeltags