"Jeg er overrasket over at konkrete opplysninger man får fra Teknisk utvalg ikke stemmer"

Av
Artikkelen er over 1 år gammel

Jeg er overrasket over at opplysninger vi får konkret i Teknisk utvalg, ikke stemmer. Slike feilopplysninger gjør at vi gjør tilrådninger som ikke er til det beste for befolkningen skriver Tor Mikkola, Nordkapp Senterparti i et brev til Nordkapp kommune.

DEL

MeningerNordkapp Senterparti ber om at fotballøkka blir oppført som tidligere planlagt ved fiskebruk/barnehage/samfunnshus i Nordvågen. og ikke der man nå vil legge den, nemlig ved Fotballbanen i Nordvågen skriver Tor Mikkola i et brev til Nordkapp kommune.

Mikkola skriver at han satt i møte i miljø og teknisk den 07.05.2018, der denne saken ble behandlet.

- Det var jeg som tok tak i denne saken under en redegjørelse av hvordan de forskjellige prosjektene ble prioritert.

Da sto fotballøkka som sak under utredning.

Jeg stilte da spørsmål om hvorfor den ikke var prioritert og planlagt satt i gang.

Opplysningene vi fikk i møtet var at dette tok tid, da det måtte søkes til statens vegvesen og at eiendommen måtte omregulering.

De mente også at dette ville ta 1-2 år.

Denne saken har pågått siden 2015 og det er allerede gjort bevilgninger til det i kommunebudsjettet.

Nå er det viktig å få gjort noe i denne saken og jeg forlangte at det skulle opp før sommeren i år.

Vi ble enig i at fotballøkka skulle flyttes til området ved fotballbanen i Nordvågen, da kunne arbeidet startes straks.

Jeg har forstått det slik at befolkningen i Nordvågen ikke er enig i den nye plasseringen av fotballøkka, de vil ha den der den opprinnelig var planlagt.

Befolkningen i Nordvågen sørger for mye aktiviteter for barn og unge, som også personer fra Honningsvåg benytter seg av.

Samfunnet i Nordvågen gjør et fantastisk arbeid for bygda og klarer å skape mye aktiviteter for de unge.

Jeg har forstått det slik at tomten der fotballøkka opprinnelig var planlagt, er donert bort til formålet.

Jeg har snakket med statens vegvesen og forstått det slik at de allerede er opplyst om saken.

Det eneste som gjenstår er en søknad der man beskriver trafikksikkerheten i forbindelse med tiltaket.

Og jeg forstår det slik at ved å stille åpningen bort fra vegen og å ha nett over bingen, vil det meste være ivaretatt.

Dette gjør at søknad til Statens Vegvesen vil ta under 3 uker.

Jeg var også på plankontoret.

Der opplyste de at området ikke var regulert til næringsformål og at det ville gå raskt å behandle en søknad om å plassere fotballøkka der.

  1. Jeg er overrasket over at opplysninger vi får konkret i Teknisk utvalg, ikke stemmer. Slike feilopplysninger gjør at vi gjør tilrådninger som ikke er til det beste for befolkningen.
  2. .Vi i Nordkapp Senterparti ber om at fotballøkka settes der det opprinnelig var planlagt, ved fiskebruk/barnehage/samfunnshus.
  3. Nordkapp Senterparti ber om at fotballøkka settes i bestilling straks, at saksbehandlingen starter straks og at fotballøkka prioriteres og bli satt opp før sommeren.


Artikkeltags