Domstolene og demokratiet

Av

Vi har hatt et grunnleggende prinsipp om at folk skal dømmes av likemenn. Lekdommerne var symbolet på uavhengige dommere med sunn fornuft som kunne vise skjønn i avgjørelsene. De skulle være en motvekt og korrigerende kraft til myndighetenes og maktmennesker. Denne juryordninga ble mest uten debatt erstattet i 2018 av en meddomsrett.