Lønn fremfor sosial stønad

Av

I 2017 utbetalte Nordkapp kommune 4 055 000 kr i sosial stønad, ifølge tall fra SSB. Sosial stønad utbetales til arbeidssøkere som av ulike årsaker ikke er I ordinært arbeid. Dette skal dekke kostnader for løpende utgifter som mat, husleie, strømregning, barnehageplass, SFO, klær og øvrige husholdningsartikler.

Artikkeltags