Store muligheter for Nordkapp: - Vi ser fram til å få på plass rammebetingelsene for ny og bærekraftig satsning på Nordkapplatået

Av

Etter en tre år lang prosess vedtok kommunestyret områdeplanen for Nordkapphalvøya. Vedtaket innebærer at videreutviklingen av Nordkapp som helårlig turistdestinasjon og arbeidsplass kan fortsette.