« Vårt soleklare standpunkt er at planforslaget må forkastes »

Av

Kommunestyret i Nordkapp står ovenfor en massiv beslutning 20. juni. Spørsmålet man i hovedsak stiller seg er om regulering til private arealformål på platået er til det beste for utviklingen i Nordkapp kommune. Vårt soleklare standpunkt til det er nei og at planforslaget må forkastes skriver Sirin Figenschou Høyen, Tone Pedersen, Tarald Nikolaisen, Bente Ravlo, May Irene S. Gerhardsen, Dan Nilsen, Renate Kilaas Olsen, Hilmar Gerhardsen, Sharon Fjellvang og Ruben Alseth i dette leserinnlegget.