En leilendingsavtale for Nordkapps befolkning

Av

Fem politikere som har vært sentrale i politikken i Finnmark i en årrekke, ber dagens politikere i Nordkapp om å ikke vedta den foreslåtte arealplanen.